CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính Sách Bảo Mật Của Thái Dương Auto

Chào mừng quý khách đã tới thăm website chính thức của Công ty TNHH Ô Tô Thái Dương. Chúng tôi cam kết luôn đảm bảo bí mật thông tin cá nhân của quý khách. Lưu lượng và thể loại thông tin tiếp nhận phụ thuộc vào việc quý khách sử dụng website của chúng tôi như thế nào. Thông tin có thể sẽ được lưu lại và sử dụng để tăng cường hơn nữa quan hệ của chúng tôi với bạn.
 
 
Mời quý khách hãy dành ít phút đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi để tìm hiểu xem thông tin được sử dụng như thế nào và các biện pháp cụ thể mà thegioixekhach.com áp dụng nhằm bảo vệ thông tin cá nhân cho quý khách. Phần này nêu rõ các chính sách của Thái Dương Auto trong việc xử lí những thông tin mà chúng tôi nhận được từ bạn, thông qua việc bạn vào thăm thegioixekhach.com .
 
Sử dụng trang thông tin điện tử thông thường
 
Khi ghé thăm thegioixekhach.com để tiếp cận với các thông tin về Thái Dương, về sản phẩm, dịch vụ mà Thái Dương cung cấp; cùng với thông tin, báo chí cập nhật, bạn không cần phải cho chúng tôi biết bạn là ai và tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào. Dữ liệu duy nhất mà chúng tôi thu thập là các thông tin như nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn, website nào đã dẫn bạn đến với chúng tôi và thời gian của những lần bạn truy cập, vv...

Chúng tôi sử dụng thông tin này để đưa ra các số liệu thống kê để có thể đánh giá chất lượng website của Thái Dương, nhằm phục vụ người sử dụng được tốt hơn. Thông tin này cũng có thể được chia sẻ với bên thứ ba để phân tích, lưu trữ hoặc tổng hợp.

Thu thập thông tin nhận biết cá nhân

Trong một số trường hợp, Thái Dương có thể yêu cầu quý khách cho biết một số thông tin nhận biết cá nhân trước khi cung cấp cho quý khách một dịch vụ nào đó. Các thông tin này, ví dụ như tên, địa chỉ thư tín, địa chỉ email, và các dạng yêu cầu, sẽ được thu nhận và lưu trữ phù hợp với bản chất của yêu cầu đó để đáp ứng nhu cầu của quý khách. Nói cách khác, tất cả các thông tin bạn đưa ra sẽ được sử dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ mà Thái Dương cung cấp cho bạn. Thông tin này có thể được chuyển cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để sử dụng thay mặt Thái Dương theo đúng cam kết bảo mật mà chúng tôi đã đưa ra. Các thông tin này không bao giờ được cung cấp hoặc bán cho bất kì một công ty nào khác để sử dụng cho mục đích riêng của họ.

Trong thời gian quý khách ghé thăm thegioixekhach.com, quý khách có thể kết nối đến các website khác như www.tracomeco.com, www.hyundai.com. Các website này lại có thể giúp quý khách kết nối đến các website của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Tracomeco, Hyundai, ví dụ như các trang thuộc quyền quản lí của nhà phân phối sản phẩm cho Tracomeco, Hyundai hoặc các trang nghiên cứu sản phẩm của bên thứ ba. Quý khách nên chú ý kiểm tra Chính sách bảo mật của tất cả các website đó trước khi cung cấp bất kì thông tin nhận biết cá nhân nào của bạn.

Thư Điện Tử Có Ghi Thông Tin Cá Nhân

Người sử dụng website có thể quyết định việc gửi thông tin nhận biết cá nhân cho Thái Dương bằng thư điện tử. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này vào mục đích được xác định trong nội dung bức thư điện tử để tăng cường sự hiểu biết của Thái Dương về quý khách và để cải tiến dịch vụ của chúng tôi.

Giới hạn thẩm quyền truy cập

Website này do Thái Dương cung cấp và chỉ được dùng vào các mục đích thông tin. Sử dụng hoặc tải về các dữ liệu có trong website này nghĩa là quý khách đã đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu lên trong bản Chính sách bảo mật này của chúng tôi. Nếu quý khách không đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện ấy, bạn không nên sử dụng hoặc tải các tài liệu về từ website này.

Nếu quý khách chấp nhận tuân thủ các điều khoản và điều kiện đặt ra trong bản Chính sách bảo mật này, Thái Dương sẽ cho quý khách quyền truy cập nhất định và sử dụng website cùng với các thông tin, hình ảnh và các đoạn trích, v.v.... Bạn phải cam kết không làm gián đoạn hoặc có ý định làm gián đoạn việc điều hành website này dưới bất cứ hình thức nào.

Thái Dương trao quyền giúp quý khách xem xét và tải về các tài liệu tại website này theo nhu cầu cá nhân, nhưng quý khách cần cam kết không được sử dụng với mục đích thương mại. Quyền hạn này cũng không đồng nghĩa với việc chuyển giao quyền sở hữu những tài liệu hay các bản sao và phải tuân thủ những giới hạn sau đây:

-  Với mọi tài liệu tải về, quý khách phải giữ lại tất cả quyền tác giả và các thông báo về quyền sở hữu khác của các tài liệu này.
-  
Quý khách không được sửa đổi tài liệu dưới bất kì hình thức nào hoặc sao chép hoặc công bố công khai, trình bày, phân phối hoặc sử dụng các tài liệu đó với mục đích thương mại hoặc truyền bá.
-  Q
uý khách không được phép chuyển các tài liệu này cho bất cứ người nào trừ khi quý khách đã thông báo với họ, và họ đã chấp thuận, các nghĩa vụ phát sinh từ các điều khoản và điều kiện sử dụng đã nêu tại Chính sách bảo mật của Thái Dương.

Website này, bao gồm cả các tài liệu của nó, được các quy định về luật bản quyền của Việt Nam và các hiệp ước về bản quyền trên thế giới mà Việt Nam có tham gia bảo hộ cho dù lưu ý về bản quyền có hay không xuất hiện trong các tài liệu. Bạn phải tuân thủ tất cả các quy định về bản quyền nêu trên khi sử dụng Website này và ngăn chặn mọi sự sao chép bất hợp pháp các tài liệu này. Ngoài trừ được quy định trong Chính sách bảo mật này, Thái Dương không thừa nhận bất kì quyền hạn ngầm định hoặc công khai, dưới bất kì hình thức bằng sáng chế (patent), nhãn hiệu hay bản quyền nào.

Lưu ý về LOGO, SLOGAN

Các biểu trưng và câu khẩu hiệu của Thái Dương là "Nói đến xe khách, nghĩ tới Thái Dương" hoặc: "nói XE KHÁCH, nghĩ THÁI DƯƠNG"; Chúng tôi nghiêm cấm việc sao chép và sử dụng khi chưa được sự cho phép.